Last ned bilder til markedsføring

Som registrert Trionic-forhandler kan du laste ned bilder og til markedsførings- og salgsformål.

Billedarkiv

Gå inn i billedarkivet og last bildene du trenger. Husk å kontakte Trionic om samtykke før du bruker foto/bilder utenfor området til Trionic.

Bildeatabasen til Trionic:
https://trionic.filecamp.com/

Brukernavn: Trionic
Passord: Veloped

Instruksjoner: Logg inn i bildearkivet og velg foto/bildet du ønsker å laste ned. Du kan enten laste ned hvert bilde enkeltvis, eller velge å laste ned alle bildene som en komprimert zip-fil. Hvis du bare trenger bildet for web har du også muligheten til å laste ned JPG-bilder i lav oppløsning som er klare til å publisere på nettsiden. Vi vil kontinuerlig oppdatere databasen med nye bilder. 


Vilkår og betingelser for bruk – Trionic Sverige AB

Aksept av brukerbetingelser og -vilkår betyr at brukeren har lest alle vilkårene og betingelsene nedenfor. Vilkår og betingelser for bruk er bindende for alle brukere. Brukeren må alltid være oppmerksom på at et bilde kan være underlagt alternative vilkår, tilleggsbetingelser, som eventuelt finnes i forbindelse med nedlasting av bildet. I slike tilfeller skal tilleggsvilkårene komme foran disse brukerbetingelsene og -vilkårene. Bruker betyr person, organisasjon eller selskap som bruker bildet.

Generelle vilkår og betingelser:
Vilkår og betingelser for bruk er bindende for alle brukere.

  • Bilder fra Trionic Sverige AB kan brukes gratis av alle som ønsker å bruke bilder med det formålet å markedsføre Trionics produkter. Dette inkluderer markedsføring som skal øke kunnskapen om Trionics produkter. Markedsføring av andre produkter og tjenester er forbudt.
  • Brukeren av et bilde må laste ned bildet selv fra Trionic Sverige AB, og akseptere vilkår og betingelser for bruk. Dette er en forutsetning for bruk av bildet. Et bilde fra Trionic Sverige AB kan ikke overføres til tredjeparter.
  • Hvis nedlastet bilde skal brukes igjen, må det lastes ned på nytt, siden nye vilkår og betingelser kan gjelde for bildet.
  • Personen, selskapet eller organisasjonen som bruker et bilde fra Trionic Sverige AB er ansvarlig for overholdelse av vilkår og betingelser for bruk.

Bruk av bilder fra Trionic Sverige AB

Bilder fra billedarkivet kan, med mindre andre vilkår og betingelser er angitt for et bestemt bilde, brukes gratis for å markedsføre Trionics produkter.

Markedsføring av produkter og tjenester for å øke kunnskap om varemerket Trionic eller produkter fra Trionic er tillatt.

Bruk er tillatt i en kommersiell sammenheng der varemerket Trionic markedsføres, for eksempel en avis som skriver og presenterer Trionic (i et kundeblad, presentasjon, på et arrangement eller lignende) uten direkte markedsføring av Trionics produkt eller tjeneste. Bare det å bruke et bilde uten klar referanse til Trionic anses ikke til å fremme Trionic, og er derfor forbudt.

Ovennevnte vilkår og betingelser gjelde i forbindelse med restriksjonene beskrevet nedenfor.

Bruker

Brukeren er selv ansvarlig for alt billedbruk. Brukeren er også påkrevd å holde organisasjonene ansvarlige for at billedarkivet ikke påføres krav fra rettighetshavere til bildet, på grunn av bruk som bryter disse vilkårene og betingelsene.

Rettigheter, begrensninger og datalagring

Brukeren får en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke bilder fra Trionic Sverige AB. Bilder kan ikke tilordnes, lisensieres, leies ut eller ellers kopieres eller distribueres til tredjeparter. Retten til å bruke bildet må utøves innen seks (6) måneder fra nedlasting av bildet. Brukeren kan ikke lagre bildet til annet enn det spesifikke bruket, som ble omtalt på nedlastingstidspunktet. For å sikre at bildet fortsatt er tilgjengelig og for å få eventuelle nye vilkår og betingelser tilknyttet bildet, må bildet fra Trionic Sverige AB lastes ned på nytt før den kan brukes.

Hver av organisasjonene bak Trionic Sverige AB forbeholder seg retten til å forby en bestemt bruker fra å bruke leverte bilder, og tilbaketrekke rettighetene til visse enkeltbilder uten ytterligere forklaring. I forbindelse med slik en tilbaketrekning, skal brukeren slette nedlastet bilde, og i den grad at det er mulig, fjerne bildet fra der det ble brukt.

Angivelse av navn

Fotografens navn og Trionic Sverige AB skal angis så nær bildet som mulig, som følger: Fotograf: Hvis ingen fotograf er tilgjengelig, skal referansen være: Trionic Sverige AB

Der ingen navnangivelse er gitt, kan brukeren bli belastes for utelatelsen av opphav og/eller rettighetsholders navn.

Feil bruk

Bilder fra Trionic Sverige AB kan ikke brukes på en måte som er uforenlig med svensk og internasjonal lov. Bildene kan ikke brukes på noen måte eller kontekst som oppfattes som støtende, villedende eller ulovlig (for eksempel pornografisk eller uanstendig). Bildene kan ikke brukes på en måte som kan krenke eller være ærekrenkende ovenfor fotograf og/eller personene avbildet i bildet.

Brukeren er ansvarlig for eventuelle skadekrav som oppstår som følge av krav fremsatt av rettighetshaverne eller personer avbildet, grunnet feil bruk.

Opphavsrett

Alt materiale i Trionic Sverige AB er beskyttet av åndsverkloven. Dette betyr at alle opphavsrettsbeskyttet innhold, struktur, design, utvalg, språk, grafikk, bilder, samt all koden, html, javascript, eller lignende er beskyttet og ikke overført til brukeren.

Tvister

Tvister vedrørende tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene og betingelsene skal behandles under svensk lov av Stockholm tingrett.

Vi er avhengige av informasjonskapsler for å tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du bruk av informasjonskapsler.